Banner

 

Aurdal og Kruk løypelag

Velkommen til ny sesong 2016/2017, 
til trivelige skiturer i flott terreng og gode løyper. 

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag. Aurdal og Kruk Løypelag er organisert som en forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Vi preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3m nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Les mer om Aurdal og Kruk Løypelag under "Om oss"...

Løyperapport                                                   

Se løyperapport under løypeinformasjon, trykk her...                          

Løypetelefon 979 64 800

Valdresmarsjen 2017

HUSK Valdresmarsjen lørdag 25.mars 2017. Meld deg på: www.valdresmarsjen.com

 E-post: post@loypelaget.no       Løypetelefon: 979 64 800        Konto nr.: 2320.17.63460

undefined

undefined

undefined